Monday, 29 August 2016

ပင္လယ္ကုိ အားနာျခင္းပင္လယ္ဟာ ကြ်န္ေတာ့္အရင္ ဂ်ပန္ေရာက္ေနသူပါ
ဂ်ပန္စကားနဲ ့ ဆန္ပုိင္ ေပါ့
သူ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္တယ္
သူ ေျပာခ်င္ရာေျပာတယ္
သူ စိတ္ပါရင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ ့ကြ်န္ေတာ့္ကုိ စကားတေခၚေခၚနဲ ့
သူ စိတ္မပါရင္ေတာ့
ကြ်န္ေတာ္မနုိးခင္ စက္ဘီးတစ္စီးနဲ ့ထြက္သြားေတာ့တာပဲ
တစ္ေန ့ကြ်န္ေတာ့္ေနာက္က နွစ္ေယာက္ထပ္ေရာက္လာတယ္
အဲဒီအခါ ကြ်န္ေတာ္က ဆန္ပုိင္ေပါ့
ကြ်န္ေတာ္ လုပ္ခ်င္ရာ မလုပ္ဘူး
ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခ်င္ရာ မေျပာဘူး
ကြ်န္ေတာ္ အေၾကာက္ဆုံးက
ေရွ ့က အရင္ပြင့္ခြင္ ့ရ ေနျပီး
အနံ ့မရွိတဲ ့ပန္း ျဖစ္မွာ စုိးေနမိမွာကုိပဲ
ဒါ ကုိ
ပင္လယ္ၾကီးသိေအာင္
ကြ်န္ေတာ္ မေျပာရက္ဘူး
ပင္လယ္ၾကီးကုိအားနာ လုိ ့။

                                      လူခါး
                                  1 4 sat; 2016

No comments: