Sunday, 5 February 2012

''ဒီေနရာမွာ ကေလာင္နာမည္ ေရးထားတယ္ဆုိပါစုိ ့''

 အစ
တစ္ခုခုေရးဖုိ ့စဥ္းစားေနတာၾကာၿပီ
 ၂၀၀၈  ၂၀၀၉  ၂၀၁၀  ၂၀၁၁  ၂၀၁၂
အဲဒီတစ္ခုခုဟာ ေဖာက္ထြက္မလုိနဲ ့ ေဖာတာမၿဖစ္ရဘူး
အဲဒီတစ္ခုခုဟာ ေပါက္ထြက္မလုိနဲ ့ေပါတာမၿဖစ္ရဘူး
အဲဒီတစ္ခုခုဟာ ေရာက္ေတာ့မလုိနဲ ့ေရာတာမၿဖစ္ရဘူး
အဲဒီတစ္ခုခုဟာ မုိက္ေတာ့မလုိနဲ ့ မွဳိက္တာမၿဖစ္ရဘူး
            မၿဖစ္ရဘူး

                                                 မၿဖစ္ရဘူး                  

             မၿဖစ္ရဘူး

                                   မၿဖစ္ရဘူးကြယ္

မၿဖစ္ရဘူး

အဲဒီတစ္ခုခုဟာ ကမာၻေၿမအတြက္ အဆိပ္မၿဖစ္ရဘူး
အဲဒီတစ္ခုခုကုိေတြ  ့ရင္ ေၿပာလုိက္ပါ
အဲဒီတစ္ခုခုဟာ
တစ္ခုခု မရွိတဲ့ေကာင္ ေရးတယ္ဆုိတာ  ။   ။


                                                           လူခါး

No comments: