Monday, 29 August 2016

ေကာက္စုိက္မမ်ားနွင့္ ျငင္းခုန္ျခင္းပီတာဒရပ္ကေျပာတယ္
စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိတာ နည္းပညာအျမွဳပ္နွံရဆုံးအလုပ္တဲ့။

ေကာက္စုိက္မေတြက ေျပာတယ္
နင့္ ပီတာဒရပ္
တုိ ့ရြာက  ေကာက္စုိက္မေတြလုိ
ၾကဳိးမပါဘဲ ေျဖာင့္ေအာင္စုိက္တတ္ပါ့မလား တဲ့။

   
                                       
                                                     လူခါး
                                 ရြာမွ ေကာက္စုိက္သမ မ်ားသုိ ့        
                                      26.07.2016.09:05 am
                                           wakayama ken

No comments: