Tuesday, 25 April 2017

အားလုံးထားခဲ့ ေမ့ပစ္ခဲ့


ဆူပူအုံႂကြ သူပုန္ထလည္း
တစ္ေန႔ၿငိမ္သက္ ေျမဝယ္ဝင္လိမ့္။
ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား ေပ်ာ္ေမာ္ၾကြားလည္း
တစ္ေန႔က်႐ႈံး နိဂုံးခ်ဳပ္လိမ့္။
အလွလြန္ၾကဴး တံခြန္ထူလည္း
တစ္ေန႔ပ်က္ယြင္း အုိနယ္ဆင္းလိမ့္။
စည္းစိမ္ကုံလုံ ဆယ္သက္မကုန္လည္း
တစ္ေန႔စြန္႔ထား ဘဝျခားလိမ့္။
အားလုံးထားခဲ့
တရားဓမၼ အတူပြားစုိ႔
ငါတုိ႔ေနရ ဒီဘဝမယ္
ရန္လုိမုန္းထား တုခုိင္းယွဥ္ျပဳိင္
ေဘးမွာတင္းေျပာ သူ႔သေဘာကုိ
ေမ့ပစ္လုိက္ခ်စ္ ။
တရားသည္သာ ေျဖစရာမုိ ့
မုန္းသည္ခ်စ္သည္ ထုိႏွစ္လီကုိ
ဘယ္ခါမတြက္ သည္တစ္သက္ေတာ့
အားလုံးထားခဲ့ ေမ့ပစ္လုိက္ခ်စ္
ဟုိမွာေသာင္ကမ္း နိဗၺာန္လမ္းကုိ
ငါတုိ႔ရည္စူး အတူကူးစုိ႔
အားလုံးထားခဲ့ ေမ့ပစ္လုိက္ခ်စ္။
လူခါး
29.march.2017,01.22,am
Oramachi, JP

No comments: