Thursday, 6 September 2012

အသစ္ရွာေဖြေတြ ့ရွိထားေသာအေဟာင္း

အသားစားတဲ့သတၱဝါေတြ
မ်ဳိ္းပြားလြန္းတယ္
သစ္ရြက္စားတဲ့သတၱဝါေတြ
မ်ဳိးတုန္းေတာ့မယ္ ။

                                      လူခါး

No comments: