Thursday, 26 May 2016

ေရႊ ့ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္၏ သဝဏ္လႊာ


                             
                             

( A)

ထုိင္းနုိင္ငံေရာက္ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားေလးမ်ားသည္  အလုပ္ခြင္သုိ ့ဝင္ရန္ ကားေစာင့္လ်က္ရွိစဥ္ မၾကာမီက်ေရာက္
ေတာ့မည့္ ေမေဒးဆုိေသာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအတြက္ အထူးတလည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေန ့ၾကီး တြင္ မည္သုိ ့မည္ပုံ အနားယူ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကမည္ဟု ဝမ္းသာ အားရ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္လ်က္
ရွိရာ အရွိန္ျပင္းစြာ ေမာင္းနွင္လာေသာကားတစ္စီးမွ လူမဆန္စြာ
ဝင္ေရာက္တုိးတုိက္ျခင္းကုိ ခံရသျဖင့္သုံးဦးမွာ ေနရာတြင္ပင္
ပြဲခ်င္းျပီး ေသဆုံးၾကျပီး နွစ္ဦး မွာေဆးရုံေရာက္မွ ေသဆုံးသြား
ခဲ့ျပီးေနာက္  ဆယ္ဦးခန္ ့မွာ ျပင္းထန္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္အေရးေပၚ
လူနာ မ်ားအျဖစ္ ေဆးကုသမႈခံယူေနၾကရေသာ အခ်ိန္တြင္ ထုိင္း
နုိင္ငံ ျမန္မာမာသံရုံးမွ တာဝန္ရွိသူၾကီးမွာ ေမေဒးေန ့ျဖစ္ေပၚလာပုံကုိ
အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားရန္အတြက္ အလြတ္က်က္လ်က္
ရွိေနေလသည္။

(B)

မေလးရွားနုိင္ငံေရာက္ ေရႊ ့ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားေလးတစ္
ေယာက္ျဖစ္ေသာ ေမာင္အဝင္းေခ်မွာ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ အလုပ္
ရွင္ထံမွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာျပီးေနာက္ မေလးရွားရွိျမန္မာသံ
ရုံးမွ အသစ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု တရားဝင္ေၾကျငာထားေသာ
ဗီဇာအသစ္ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ မေလးရင္းဂစ္ သုံးေထာင္ခန္ ့ဆုံးရႈံး
ခဲ့ရျပီး သကာလ ေနာက္ထပ္ပြဲစားတစ္ဦးနွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍   ေနာက္
ထပ္ ရင္းဂစ္ ငါးေထာင္ခန္ ့ေပးေခ်ထားေသာ္လည္း ဗီဇာမရရွိေသး
သျဖင့္ စိတ္အညစ္ၾကီး ညစ္လ်က္ရွိရာ ယခု အလုပ္လုပ္ေနေသာ အ
လုပ္ရွင္ျဖစ္သူ စားေသာက္ဆုိင္သူေဌးမွ မင္း ေမေဒးေန ့အလုပ္ဆင္း
ရမယ္ ..လုပ္ခ တစ္ဆပဲ ေပးမည္ ဟု  အမိန္ ့ေပးေစခုိင္းျခင္းကုိ ခံရ
ေသာ္လည္း ျငင္းဆန္ခြင့္မရသျဖင့္  yes boss ဟု တစ္ခြန္းတည္း
ေျဖကာ စိတ္ညစ္ညစ္နွင့္ အေဆာင္သုိ ့ျပန္လာစဥ္  ဆုိင္ကယ္တစ္စီး
နွင့္အနားေရာက္လာေသာ မေလးရွားဖြား အိႏၵိယလူမ်ဳိးနွစ္ေယာက္ ျမန္မာတုိ ့အေခၚ မက်ည္သီးမ်ား) မွ လခထဲမွ ျခစ္ျခဳတ္ဝယ္ထားေသာ ဖုန္းကုိ လုယူၾကျပီး သကာလ ကုိယ္နွင့္မ
ကြာထားေသာ ရင္းဂစ္မ်ားကုိ လုယူ သြားၾကေသး သည့္အျပင္ ေမာင္အဝင္းေခ် ၏ဦးေခါင္းအား ဆုိင္ကယ္စီး ဦးထုပ္ျဖင့္ တစ္ခ်က္ ေဆာ္ပေလာ္တီးသြားေသးရာ ေမာင္အဝင္းေခ် မွာ ေသြးခ်င္းခ်င္း
နီေသာ ဦးေခါင္းကုိ ငုိက္စုိက္ခ်လ်က္ သူေနထုိင္ရာ အေဆာင္သုိ ့မေ ရာက္ေရာက္ ေအာင္ ျပန္လာခဲ့ရ ခ်ိန္တြင္ မေလးရွားနုိင္ငံ ျမန္မာသံရုံးမွ တာဝန္ရွိသူၾကီးမွာ ေမေဒးေန ့ျဖစ္ေပၚလာပုံကုိ ခုနွစ္
သကၠရာဇ္ အတိအက်နွင့္ ရွာေဖြတင္ျပေပးရန္ သူ ့လက္ေအာက္မွ
 ဝန္ထမ္းတစ္ျဖစ္လဲ ပြဲစားမ်ားကုိအမိန္  ့ေပးလ်က္ ရွိေနေလသည္။

(C)

ဂ်ပန္နုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ  ့ ေျပာင္း အလုပ္သမားေလးျဖစ္ေသာ ေမာင္စုိင္းမ်ဳိးထြန္း မွာ ေလ့က်င့္ေရးဗီဇာ ဟု ေခၚေသာ ခုိင္းသမွ်လုပ္
ေပးရျပီး လုပ္ခလစာ အင္မတန္နည္းေသာ  ဗီဇာျဖင့္ ျပီးခဲ့သည့္
နွစ္က ဂ်ပန္နုိင္ငံသုိ ့ေရာက္ရွိလာရာ ေစ်းေပါေပါေပးျပီး အင္မတန္
ခုိင္းေသာဂ်ပန္သူေဌးထံမွ ထြက္ေျပးျပီးေနာက္ တုိက်ဳိျမဳိ ့
ေတာ္ၾကီး တြင္ အသိတစ္ေယာက္အားကုိးျဖင့္ေနထုိင္လ်က္ရွိရာ
ထုိကဲ့သုိ ့ထြက္ေျပးသူမ်ားအား ေျခာက္လအတြင္းအလုပ္မလုပ္ရ လုပ္ပါက ေထာင္ဒဏ္တစ္နွစ္အျပင္ ေငြဒဏ္အေနျဖင့္ဂ်ပန္ ယန္း
ေသာင္း သုံးဆယ္ ( ျမန္မာေငြသိန္း သုံးဆယ္ ခန္ ့)ဒဏ္ေၾကး
ေဆာင္ရမည္ဟု ဂ်ပန္အစုိးရက ေၾကျငာထားသျဖင့္ အလုပ္လည္း
မလုပ္ရဲ မိဘ ေဆြမ်ဳိးမ်ားနွင့္လည္း အဆက္အသြယ္ျပတ္လ်က္ရွိရာ
တစ္ေန ့တစ္ေန ့အသင့္စားေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားျဖင့္အသက္ေမြးေန
ေနစဥ္ မၾကာမီက်ေရာက္လာေတာ့မည္ ့ေမေဒးေခၚ အလုပ္သမားတုိ ့
အတြက္ အခြင့္ထူးေန ့ၾကီးတစ္ေန ့တြင္ က်န္ေသာအရာမ်ား မေတာင့္တမိဘဲ  လြပ္လပ္စြာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ဆုိေသာ အခြင့္အေရး
တစ္ခုတည္းကုိသာ ေတာင္းဆုိခ်င္ေၾကာင္း ေတြးေတာ လ်က္ရွိေန
စဥ္ ဂ်ပန္နုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွာ မၾကာမီ
က်ေရာက္ေတာ့မည့္ ေမေဒးေန ့အတြက္ ေခတ္မီဆန္းျပားျပီး စကား
လုံးမ်ား လွပေသာ သဝဏ္လႊာတစ္ေစာင္ကုိ ရရွိရန္ အျပင္းအထန္
ၾကဳိးစားလ်က္ရွိေနၾကေလသည္။

(D)

လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုံေရာက္ မအူပင္ဇာတိ ကရင္ အလုပ္သမားေလး
တစ္ေယာက္မွာ ျပည္တြင္းတြင္သာ အလုပ္ လုပ္ေနရသျဖင့္ ျပည္ပ
ေရာက္ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကဲ ့သုိ ့ လုပ္ခလစာေခါငး္
ပုံျဖတ္ခံရျခင္း  မတရားလုယက္ တုိက္ခုိက္ခံျခင္း စည္းကမ္းမဲ့
အသက္ရန္ရွာခံရျခင္းမရွိဘဲ  လုပ္ခ်င္သည့္ အလုပ္ကုိ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသုိ ့စိတ္ၾကဳိက္ အတားအစီးမရွိ လုပ္ကုိင္အသက္ရွင္
ခြင့္ရေသာ္လည္း အင္မတန္နည္းေသာ လုပ္ခလစာနႈန္းထားမ်ား
ေၾကာင့္ အနားယူရသည့္ ရက္ဟူ၍ အင္မတန္နည္းလ်က္ရွိရာ မၾကာခင္က်ေရာက္ ေတာ့မည့္ေမေဒးေန ့တြင္လ ည္း စက္ရုံမွ အလုပ္ပိတ္ပါက အျခားေန ့စားအလုပ္တစ္ခုသုိ ့သြားေရာက္လုပ္ကုိင္
ရန္ ျပင္းျပေသာဆႏၵျဖင့္ ေတြးေတာၾကံစည္ လ်က္ရွိေနစဥ္
ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေထာက္ပ့ံေရး ဗဟုိဌာနဟူေသာ
အသင္းၾကီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွာ မၾကာမီက်ေရာက္လာေတာ့မည့္ ေမေဒးေန့အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာန အသီးသီးသုိ ့ ဧည့္ခံပြဲဖိတ္စာမ်ား ေပးပုိ ့ရန္ ေခတ္မီလွပေသာ ဖိတ္စာမ်ားကုိ ထုပ္ပုိးျပင္ဆင္လ်က္ရွိၾကေလသည္။

(E)

ထုိအခ်ိန္တြင္ နုိင္ငံေတာ္၏တာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ားနွင့္ အလုပ္သမား
ေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ေပးပုိ  ့ေသာ ေမေဒးေန ့
ဆုိင္ရာ သဝဏ္လႊာမ်ားမွာသက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားမွတဆင့္ အင္တာ
နက္ စာမ်က္နွာမ်ားေပၚအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ေရာက္ရွိလာေလ
ရာ ျပည္တြင္းမွ အလုပ္ရွင္မ်ား ခရုိနီ ခရုိစိမ္းမ်ား နွင့္ ျပည္ပရွိ ျမန္မာ
နုိင္ငံဆုိင္ရာ သံရုံးမ်ားနွင့္ လက္ပြန္းတတီးရွိေသာ ပြဲစားမ်ား ထုိပြဲ
စားမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားေခၚယူၾကေသာ
သူေဌးမ်ားမွာ အထက္ပါ သဝဏ္လႊာမ်ားကုိ အင္တာနက္ခ အကုန္
ခံ၍ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးၾကီး like လုပ္လ်က္ ရွိေနၾကေလသတည္း။

                                                လူခါး
                   ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမား အားလုံးကုိယ္စား
                                  1.05.2016,sunday
                                      from wakayama

No comments: